project

Intersecţia is an informal and temporary place for art, research and cultural exchanges in the rural context of Romania. The project aims to build a space of criticism and transformation promoting an ecological and environmental approach in rethinking man, nature and culture as an evolving whole.

The project focuses on the environmental and researched-based practices of arts, by offering housing to artists and researchers which will be invited to live, explore and work in a little village on Carpati Mountains in Transylvania, named Bradet, Intorsura Buzaului, investigating possibilities of dialog between art, thought and rurality. It is dedicated to persons who work with a territorial and explorative approach, and which can be motivated by spending some time in the Romanian countryside.

The invitation is to experience the rural life, and to elaborate a thought in relation with the context, but without a nostalgic attitude. The participants are not necessarily expected to approach rural subjects, but are suggested to (re)discover new or old ways of existing and living, needs, customs and values, a new dimension of time and of life. The proposal is to develop ideas in connection with this context, a place where changes do happen, but at a slow pace and with little intrusions. It is about “resetting” the thinking to a different speed and changing the perspective in order to develop new aesthetic approaches, tuning the mind to the place. It is an ideal space for producing context-related projects or for taking time to conceive a work. There is nothing particular to do, all to be invented.

The project is conceived and run by Emanuela Ascari.

(ro)

Intersecţia este un loc informal și temporar pentru arta, cercetare şi schimburi culturale în mediu rural românesc. Proiectul îşi propune să construiască un spaţiu de critică şi de transformare prin artă, prin promovarea unei abordări ecologice şi de mediu în regândirea relaţiei dintre om, natură şi cultură.

Proiectul se axează pe practicile artistice de mediu si de cercetare, oferind locuinţa artiștilor și cercetătorilor care vor fi invitați să trăiască, să exploreze, si să lucreze într-un mic sat din Munţii Carpaţi, numit Brădet, lângă Întorsura Buzăului, în sudul Transilvaniei, pentru a investiga posibilităţile de dialog între artă, gândire şi ruralitate. Acesta este dedicat acelor artişti şi persoane care reflectează la proiecte interdisciplinare, şi care pot fi motivați să-și petreacă ceva timp la ţară.

Invitaţia este de a trăi viaţă rurală într-un mediu tradiţional, şi de a elabora un gând în legătură cu contextul, dar fără o atitudine nostalgică. Nu este necesar de a trata aspectele rurale, dar este sugerat să redescoperi noi sau vechi posibilităţi de a fi şi a trăi, nevoi, obiceiuri, valori, o altă dimensiune a vieţii. Propunerea noastră este de a elabora idei în legătură cu un astfel de context, un loc în care schimbarea se întâmplă, dar într-un ritm lent şi într-un mod puţin invaziv. Este vorba despre a “reseta” gândirea la o altă viteză şi de a schimba modul de a privii pentru a dezvolta noi estetici. Intersecţia este un spaţiu ideal pentru proiecte artistice contextuale sau pentru o perioadă de elaborare. Nu există obligaţia de a face ceva în mod special, totul este de inventat.

Intersecţia este un proiect creat de Emanuela Ascari.

img_3082-72