context

Intersecţia is located in Brădet, Întorsura Buzăului, a little village in the heart of Carpathians, in southern Transylvania. It is 800m above s.l., and the climate is very hard in the winter, with snow and temperature till – 30°, but pleasant during the summer.

For historical and political reasons, the Romanian countryside remained rather untouched by progress and its development stagnated after 1989 as a result of massive emigration. From a certain point of view, not having ridden the speed of “progress,” it can be seen as an involuntary act of resistance, useful today not having to “go back to” nature, but to continue a tradition.
Working in a place like this could also mean placing yourself in a position that allows you to see the world from a different angle, looking from the “periphery”, where you can get the “big picture” of the political projects.

Moreover, being far from the dynamics of the art system, the place has an interesting potential: the potential of uncultivated land, which can stimulate the devising of new values and new forms of art production and dynamics, initiating an open debate on the role of art, its creation and circulation. In the village and around there is not a public and not an exhibition space.

(ro)

Intersecţia are loc în Brădet, Întorsura Buzăului, un mic sat dintr-o zonă rurală, în inima Carpaţilor din sudul Transilvaniei. Este situat la 800 m deasupra nivelului marii, având o climă deosebit de aspră în timpul iernii, cu multă zăpadă şi cu temperaturi care ajung până la – 30 ° dar, plăcută în timpul verii.

Mediul rural românesc, din motive istorico-politice, nu a fost atins de un “proges” real şi a suferit o stagnare în dezvoltarea sa, datorată emigraţiei masive de după 1989. Dintr-un anumit punct de vedere, nu s-a mers cu viteza unui “progres”. Această situaţie poate fi văzută ca un act involuntar de rezistenţă, util astăzi pentru evitarea “întoarcerii“ la natură, dar şi pentru continuarea tradiţiei.
Lucrând în aceste loc ar putea însemna, de asemenea, a te pune într-o poziţie care permite să vezi lumea dintr-un alt punct de vedere, a privi dinspre “periferie”, de unde poţi avea o “perspectiva clară” asupra proiectelor politice.

Mai mult decât atât, condiţia de a fi departe de dinamica sistemului artei oferă un potenţial interesant: cel al unor pământuri necultivate, care pot stimula inventarea unor noi forme de producţie şi dinamică artistică, dezvoltând un dialog deschis asupra rolului artei, a creaţiei şi circulaţiei acesteia. În acest sat sau în împrejurimi, nu există un public şi nici un spaţiu de expunere.